• My Nejbližší město

Ochrana osobních údajů

Od června 9 2018

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme vytvořili, abychom vysvětlili, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a chráníme vaše informace, včetně jakýchkoli neveřejných osobních údajů. Tato pravidla se vztahují na informace, které shromažďujeme při používání našeho webu a mobilní aplikace (společně "Služby") nebo s námi jinak spolupracujeme, jak je popsáno níže.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme občas změnit. Pokud provedeme změny, upozorníme vás na revizi data v horní části těchto zásad a v některých případech vám můžeme poskytnout další upozornění (například přidáním výpisu na domovské stránky našeho webu nebo mobilní aplikace nebo zasílání e-mailu). Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů vždy, když s námi budete komunikovat, abyste byli informováni o našich informačních postupech ao způsobu, jakým můžete chránit vaše soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na služby poskytované společností Kool List Directory and Classifieds (dceřiná společnost společnosti 2RUTH Networks, LLS). ("Kool List", "my" nebo "nás").

Sběr informací

Kategorie neveřejných osobních informací

Informace, které nám poskytnete

Shromažďujeme neveřejné osobní údaje, které nám poskytnete při žádosti o účet Kool Listu nebo při komunikaci s námi o vašem účtu Kool Listu. Ty typy informací, které můžeme shromažďovat, obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození, informace o bankovním účtu, číslo sociálního zabezpečení, uživatelské jméno, heslo a další informace, které se rozhodnete poskytnout.

Informace o vašich transakcích s námi

Při používání účtu Kool List k provádění finančních transakcí shromažďujeme neveřejné osobní údaje v souvislosti s každou transakcí, včetně času transakce, částky v dolaru a obchodních údajů. Můžeme také shromažďovat fotografie, poznámky nebo další informace, které k vašim transakcím připojíte.

Informací z jiných zdrojů

Při vytváření účtu Kool List můžeme shromažďovat informace o vašich osobních informacích, včetně neveřejných osobních údajů, od nezávislých poskytovatelů služeb třetích stran, abychom ověřili vaši totožnost, zabránili podvodům včetně vašich předchozích adres a jmen a ověřili jsme, produkty a služby.

Další informace shromažďujeme

Můžeme také shromažďovat další informace od vás, které nejsou propojeny s účtem Kool List následujícím způsobem:

Informace, které nám poskytnete

Můžeme shromažďovat informace, které nám poskytnete, například vaše jméno, e-mailovou adresu a další informace, které jste se rozhodli poskytnout. Například tyto informace můžeme shromáždit, pokud požadujete pozvánku do Kool Listu nebo pokud vstoupíte do jakékoliv soutěže nebo propagace.

Informace, které automaticky shromažďujeme z našich služeb

Když získáte přístup nebo využíváte naše služby, automaticky sbíráme informace o vás takto:

 • Informace o protokolu: Informace o vašem používání našich služeb zaznamenáváme, včetně typu používaného prohlížeče, časy přístupu, zobrazených stránek, vaší IP adresy a navštívené stránky, než se dostanete k našim službám.
 • Informace o zařízení: shromažďujeme informace o počítači nebo mobilním zařízení, které používáte k přístupu k našim službám, včetně hardwarového modelu, operačního systému a verze, jedinečných identifikátorů zařízení a informací o mobilní síti. Můžeme také shromažďovat další identifikační údaje zařízení pro účely odhalování a zabránění podvodům, včetně výdrže baterie, zda se zařízení pohybuje a jeho schopností kamery.
 • Informace o poloze: Informace o přesné poloze můžeme shromáždit z mobilního zařízení v souladu s procesem povolení, který nastavuje vaše mobilní zařízení. Dále můžeme odvodit vaše přibližné umístění z vaší IP adresy. Mapy Google jsme také začlenili do našich služeb a můžete souhlasit s shromažďováním informací o poloze pomocí Map Google v souvislosti s používáním této služby map. Veškeré informace shromážděné prostřednictvím vašeho používání Map Google budou předány přímo společnosti Google a nebudou nás shromažďovány. Podívejte se na stránky společnosti Google Zásady ochrany osobních údajů pro podrobnosti o jejich shromažďování, používání a sdílení těchto informací. Informace o tom, jak zakázat shromažďování informací o poloze ze svého zařízení, naleznete níže v části "Vaše volby".
 • Uložené informace: Můžeme přistupovat k informacím, které jste uložili v mobilním zařízení, prostřednictvím mobilní aplikace v souladu s procesem povolení, který nastavuje vaše mobilní zařízení. Například s vaším svolením můžeme získat přístup do kontaktů z adresáře zařízení nebo fotografií z fotogalerie zařízení.
 • Informace shromážděné soubory cookie a dalšími technologiemi sledování: Pro shromažďování informací o našich službách používáme různé technologie, které mohou zahrnovat odesílání souborů cookie do počítače nebo mobilního zařízení. Cookies jsou malé datové soubory uložené na vašem pevném disku nebo v paměti zařízení, které nám pomáhají zlepšit naše služby a vaše zkušenosti, zjistit, které oblasti a funkce našich služeb jsou oblíbené a počítat návštěvy. Další informace o souborech cookie a jejich vypnutí naleznete v části "Vaše volby" níže. Můžeme také shromažďovat informace pomocí webových majáků (také známých jako "sledovací pixely"). Web beacons jsou elektronické obrázky, které mohou být použity v našich službách nebo e-mailech, a pomáhají jim předávat soubory cookie, počítat návštěvy, rozumět využití a efektivitě kampaní a zjistit, zda byl e-mail otevřen.
 • Jak reagujeme na to, abychom nesleduli signály: Umožňujeme konfiguraci prohlížečů Nesledovat. Používáme soubory cookie a další technologie pro sledování a stav Nelze měnit dostupné služby s určitými prohlížeči, pokud jsou tyto funkce využívány k poskytování služeb. Nezměníme informace, které se naše aplikace pokouší shromažďovat na základě konfigurace Nelze sledovat.

Použití informací

Vaše informace, včetně neveřejných osobních údajů, můžeme použít následovně:

 • Poskytovat, udržovat a zlepšovat naše služby;
 • Poskytněte a doručte požadované produkty a služby, zpracujte transakce a odešlete vám související informace včetně potvrzení;
 • Ověřte svou totožnost a předcházejte podvodům;
 • Posílejte technické upozornění, aktualizace, bezpečnostní upozornění a zprávy o podpoře a administraci;
 • Reagujte na vaše připomínky, dotazy a požadavky a poskytněte zákaznický servis;
 • Komunikujte s vámi o produktech, službách, nabídkách, propagacích, odměnách a událostech nabízených společností Kool List a dalším a poskytněte zprávy a informace, o kterých si myslíme, že vás budou zajímat.
 • Sledovat a analyzovat trendy, využití a činnosti spojené s našimi službami;
 • Přizpůsobte a vylepšujte služby a poskytněte reklamy, obsah nebo funkce, které odpovídají uživatelským profilům nebo zájmům;
 • Zpracovávat a doručovat soutěžní či propagační příspěvky a odměny;
 • Spojte nebo spojte s informacemi, které získáváme od ostatních, abychom vám pomohli porozumět vašim potřebám a poskytli vám lepší služby. a
 • Proveďte jakýkoli jiný účel, pro který byly informace shromážděny.

Společnost Kool List sídlí ve Spojených státech a informace, které shromažďujeme, se řídí právem Spojených států. Přístupem k Službám nebo jejich využíváním nebo jiným poskytnutím informací souhlasíte se zpracováním a přenosem informací v USA a dalších zemích.

Sdělování informací

Můžeme zveřejňovat veškeré informace, které shromažďujeme o stávajících a bývalých zákaznících, včetně osobních neveřejných informací, na přidružených společnostech a třetích stranách, které nejsou přidruženy, a to následujícím způsobem:

(1) u poskytovatelů finančních služeb, včetně finančních institucí uvedených v bankovní smlouvě držitele karty, které poskytují bankovní služby v souvislosti s vaším účtem Kool List;

(2) S jiným uživatelem, když se zaregistrujete pro služby Kool List prostřednictvím odkazového odkazu. Uživatel, který vás obracel, může obdržet informace o tom, že jste se zaregistrovali v seznamu Kool. Toto sdílení se můžete vyhnout tím, že nepoužíváte odkaz pro přihlášení k zápisu;

(3) S jiným uživatelem při registraci ke sdílenému účtu Kool seznamu s tímto uživatelem;

(4) S nefinančními společnostmi, jako jsou poskytovatelé e-mailových služeb, kteří provádějí marketingové služby v našem zastoupení, a poskytovateli prevence proti podvodům, kteří tyto informace používají k poskytování služeb společnosti Kool List a dalším firmám;

(5) S třetí osobou bez přidružení k přístupu a přenosu vašich osobních a finančních informací od příslušné finanční instituce. Udělíte třetí straně právo, moc a oprávnění k přístupu a předávání těchto informací podle příslušných Podmínek;

(6) S dalšími nezapojenými společnostmi k našim každodenním obchodním účelům, jako je zpracování transakcí, vedení účtů, reakce na soudní příkazy a soudní vyšetřování nebo hlášení úvěrovým úřadům. Například v souvislosti s každodenními obchodními účely můžeme sdílet informace o nás takto:

 • V reakci na žádost o informace, pokud nás požaduje nebo se domníváme, že zveřejnění je v souladu s jakýmkoli příslušným zákonem, nařízením nebo právním postupem;
 • U příslušných orgánů činných v trestním řízení nebo jiných třetích stran, jako jsou vyšetřovatelé nebo auditoři, pokud se domníváme, že je vhodné vyšetřovat podvody;
 • Pokud se domníváme, že vaše kroky jsou v rozporu s duchem nebo jazykem našich uživatelských smluv nebo zásad nebo že chráníme práva, majetek a bezpečnost společnosti Kool List nebo jiných;
 • V souvislosti s nebo při jednání o jakékoli fúzi, prodeji aktiv společnosti Kool List, financování nebo pořízení celé nebo části naší činnosti jiné společnosti; a
 • S vaším souhlasem nebo podle vašeho uvážení, včetně toho, že vás budeme informovat, že informace, které poskytnete, budou sdíleny určitým způsobem a poskytnete takové informace.

Můžeme také sdílet shromážděné nebo odhalené informace, které nelze rozumně použít k identifikaci vás. Můžeme například sdílet PSČ a jména obchodníků s třetími stranami, abychom zlepšili naši přesnost v geografických transakcích a zlepšili srozumitelnost popisů transakcí.

Vaše volby

Informace o účtu

Informace o profilu účtu můžete upravit tak, že se přihlásíte do svého účtu. Pokud chcete smazat nebo deaktivovat účet online, prosím kontaktujte nás, ale můžeme si uvědomit, že si můžeme uchovat určité informace požadované zákonem nebo pro legitimní obchodní účely.

Propagační komunikace

Můžete se odhlásit od přijetí propagačních e-mailů a textových zpráv ze seznamu Kool podle pokynů v těchto zprávách. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte, můžeme vám stále posílat transakční nebo vztahové zprávy, jako například o vašem účtu nebo o našich probíhajících obchodních vztazích.

informace o poloze

Pokud nejprve souhlasíte s shromažďováním přesných informací o poloze v Kool List nebo Mapách Google v rámci naší mobilní aplikace, můžete tuto kolekci následně zastavit prostřednictvím nastavení operačního systému vašeho zařízení nebo pomocí nastavení online účtu. Pokud některá z těchto voleb opt-out nejsou k dispozici, můžete zakázat shromažďování těchto informací o poloze podle standardního procesu odinstalování, abyste z vašeho zařízení odstranili mobilní aplikaci.

sušenky

Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud dáváte přednost, můžete obvykle nastavit, aby váš prohlížeč odstranil nebo odmítl cookies prohlížeče. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo odmítnout, může to mít vliv na dostupnost a funkčnost našich služeb.

Funkce sociálního sdílení

Naše služby zahrnují funkce sdílení společných sociálních sítí, které uživatelům umožňují sdílet obsah. Tyto funkce jsou poskytovány ze služeb třetích stran, které mohou sloužit svým vlastním souborům cookie. Použití takových funkcí umožňuje sdílení informací se svými přáteli nebo veřejností v závislosti na nastavení, které vytvoříte u subjektu, který poskytuje funkci sdílení v sociálních sítích. Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování dat v souvislosti s funkcemi sdílení sociálních sítí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů subjektů poskytujících tyto funkce.

Služby Analytics a reklamní služby poskytované jinými uživateli

Mohli bychom ostatním umožnit, aby poskytovali analytické služby v našem zastoupení a aby zobrazovali reklamy naším jménem přes internet. Tyto subjekty mohou používat soubory cookie, identifikátory zařízení, webové majáky a další technologie ke shromažďování informací o vašem používání služeb a dalších webových stránek a služeb online, včetně vaší IP adresy, webového prohlížeče, navštívených stránek, informací o mobilní síti, času stráveného na stránkách nebo v aplikacích, odkazy na kliknutí a informace o konverzích. Tyto informace mohou být použity společností Kool List a dalšími, mimo jiné k analýze a sledování dat, určení popularity určitého obsahu, poskytování reklam zaměřených na vaše zájmy a lepší porozumění vaší online aktivitě. Chcete-li získat další informace o reklamách založených na zájmových právech, nebo chcete-li se rozhodnout, že vaše informace procházení webu budou využívány pro účely behaviorální reklamy, navštivte www.aboutads.info/choices. Vaše mobilní zařízení může také obsahovat funkci, která umožňuje zrušit určité informace shromážděné prostřednictvím aplikací používaných pro účely behaviorální reklamy. Podrobnější informace naleznete v nastavení mobilního zařízení.

Bezpečnostní

Společnost Kool List přijme přiměřená opatření, která pomohou chránit veškeré informace o vás před ztrátou, krádeží, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami a zničením. Společnost Kool List navíc provádí zásady určené k ochraně důvěrnosti a zabezpečení vašich neveřejných osobních údajů, včetně zásad ochrany osobních údajů pro čísla sociálního zabezpečení. Kool List omezuje přístup k vašim neveřejným osobním informacím zaměstnancům, kteří mají obchodní důvod k tomu, aby tyto informace poznali, a provádí bezpečnostní postupy a postupy určené k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti těchto informací a zakazují nezákonné zpřístupnění těchto informací v souladu se svými zásadami.